【SW字幕组】[宠物小精灵 / 宝可梦 地平线 太晶化登场][53-57][简日双语字幕][1080P][AVC][MP4][CHS_JP]

[ANi] Kinnikuman Perfect Origin Arc / 金肉人 完美超人始祖篇 - 02 [1080P][Baha][WEB-DL][AAC AVC][CHT][MP4]

[北宇治字幕组] 小市民系列 / Shoushimin Series [03][WebRip][1920×816][HEVC_AAC][繁日內嵌]

[北宇治字幕组] 小市民系列 / Shoushimin Series [03][WebRip][1920×816][HEVC_AAC][简日内嵌]

[ANi] 異世界悠閒紀行~邊養娃邊當冒險者~ - 04 [1080P][Baha][WEB-DL][AAC AVC][CHT][MP4]

[沸羊羊制作] 古连泰沙U / Grendizer U - 03 [AMZN WebRip 1080p HEVC-10bit AAC][简繁内封字幕]

[北宇治字幕组] 異世界自殺突擊隊 / Suicide Squad Isekai [06v2][WebRip][HEVC_AAC][繁體內嵌][招募時軸]

[北宇治字幕组] 异世界自杀小队 / Suicide Squad Isekai [06v2][WebRip][HEVC_AAC][简体内嵌][招募时轴]

[北宇治字幕组] 异世界自杀小队 / Suicide Squad Isekai [06v2][WebRip][HEVC_AAC][简繁内封][招募时轴]

[北宇治字幕组] 亚托莉 -我挚爱的时光- / ATRI -My Dear Moments- [02][WebRip][HEVC_AAC][简繁内封][招募时轴]